معرفی شرکت

شرکت در سال 1368 فعالیت خود را در منطقه صنعتی تهران شروع نموده و در سال 1381 به مکان جدید در همان منطقه در زمینی به مساحت 2620 مترمربع انتقال یافته و به فعاليت خود ادامه داده و همواره سیاست ها و خواسته های مدیران سازمان بر آن بوده که محصولاتی با کیفیت مناسب که پاسخگوی نیازها و الزامات استاندارد و خواسته های مشتریان باشد را به بازار عرضه نمایند. به همین منظور عمده فعالیت شرکت با توجه به نیروی انسانی متخصص، تکنولوژی مناسب برای ساخت انواع قالبها به طرف شرکت های بزرگ داخلی معطوف گردید که در طی مدت زمان کوتاهی توانست جایگاه ویژه ای برای خود در این زمینه نزد مشتریان ایجاد نموده و همواره آن را ارتقاء بخشد که در راستای ایـن سیـاست ها مـدیـریت ارشـد سـازمان سیـستم هـای مـدیـریـت کیـفـیـت یـکپـارچـه کـه شـامـل استـانـداردهـای ( 18001:1999 OHSAS، 14001:2004 ISO، 9001:2000 ISO) می باشد را برای استقرار در سازمان برگزیده و همیشه معتقد است که با جاری نمودن سیستم های مدیریت (كيفيت ، زيست مـحـيطی ، ايمنی و بـهداشـت شغلی ) مناسب می توانند سازمان را از نظر کیفیت و کمیت ارتقاء بخشید و گام های مؤثری در این زمینه ها بردارند